HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon yhdistyksen syyskokous valitsee vuosittain kolme (3) varsinaista- ja kaksi (2) varajäsentä kahdeksi (2) toimikaudeksi kerrallaan . Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä kuusi (6) varsinaista ja neljä (4) varajäsentä. Puheenjohtaja valitaa joka toinen vuosi kahdeksi toimikaudeksi kerrallaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin, joka voi olla hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus voi nimetä avukseen työvaliokunnan hoitamaan yhdistyksen juoksevia asioita sekä toimihenkilöitä ja toimikuntia eri tarkoituksiin.

Hallitus kokoontuu 7 - 10 kertaa vuodessa.

Hallituksen jäsenet 2023

puheenjohtaja Sami Skippari 0405534779

vara puheenjohtaja Jarno Vanhatalo 0442781998

hallituksen jäsen Niko Tasala 0504769039

hallituksen jäsen Vili Liukkonen 0509190884

hallituksen jäsen Jukka Puurula 0400833171

hallituksen jäsen Jorma Kakko 0405917743

hallituksen jäsen Tommi Harju 0405260875